1992.g. Latvijas čempionāts 10 dejās

 

Latvijas čempionāts bērni II 8 dejās

 

1. O.Vētra – G.Rēvele, Jelgavas RKN

2. A.Gaišenoks – Ž.Goļanda, Romir

3. A.Buividis – K.Kļujeva, Viktorija

 

Latvijas čempionāts pieaugušajiem 10 dejās

 

1. V.Mironovs – A.Mironova, Lāpa

2. D.Neļķe – E.Pavasare, DC Zemgale

3. E.Diure – A.Grecka, Auseklītis