Juniori II E6 (6 dejas)

Final

Dance: W - Slow valse

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
2 Andis Balbârdis-Kristîne Mahňova (Sensus) 1 1 3 2 2 2 2 2 6 ––– ––– ––– ––– 1
6 Mâris Bundzens-Agnese Keiđa (Rumba) 5 2 2 1 1 3 3 2 4 ––– ––– ––– ––– 2
7 Viktors Semjonovs-Baiba Zadinâne (Dance Sinks) 3 6 1 5 3 1 4 2 2 4(8) ––– ––– ––– 3
8 Toms Falaďejevs-Anna Salkazanova (Lielupe) 2 3 5 3 5 5 1 1 2 4(9) ––– ––– ––– 4
9 Elvis Ceďapîters-Anastasija Dobrecova (Rçzekne) 4 4 4 4 6 4 6       5 ––– ––– 5
11 Klâvs Kantoris-Dace Apine (Rihtera deju skola) 6 5 6 6 4 6 5       1 3 7 6

Dance: V - Viennese valse

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
2 Andis Balbârdis-Kristîne Mahňova (Sensus) 3 1 2 2 2 1 1 3 6 ––– ––– ––– ––– 2
6 Mâris Bundzens-Agnese Keiđa (Rumba) 1 2 1 1 1 3 2 4 ––– ––– ––– ––– ––– 1
7 Viktors Semjonovs-Baiba Zadinâne (Dance Sinks) 2 5 3 5 6 2 5   2 3 3 6 ––– 5
8 Toms Falaďejevs-Anna Salkazanova (Lielupe) 4 3 5 3 5 6 3     3 4 ––– ––– 4
9 Elvis Ceďapîters-Anastasija Dobrecova (Rçzekne) 5 4 4 4 4 4 4       6 ––– ––– 3
11 Klâvs Kantoris-Dace Apine (Rihtera deju skola) 6 6 6 6 3 5 6     1 1 2 7 6

Dance: Q - Quickstep

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
2 Andis Balbârdis-Kristîne Mahňova (Sensus) 1 1 1 2 1 4 1 5 ––– ––– ––– ––– ––– 1
6 Mâris Bundzens-Agnese Keiđa (Rumba) 2 3 2 1 2 2 2 1 6 ––– ––– ––– ––– 2
7 Viktors Semjonovs-Baiba Zadinâne (Dance Sinks) 4 5 3 4 6 1 3 1 1 3 5(15) ––– ––– 3
8 Toms Falaďejevs-Anna Salkazanova (Lielupe) 3 4 5 3 3 5 4     3 5(17) ––– ––– 4
9 Elvis Ceďapîters-Anastasija Dobrecova (Rçzekne) 5 2 4 5 4 3 5   1 2 4 ––– ––– 5
11 Klâvs Kantoris-Dace Apine (Rihtera deju skola) 6 6 6 6 5 6 6         1 7 6

Dance: Ch - Cha-cha-cha

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
2 Andis Balbârdis-Kristîne Mahňova (Sensus) 1 1 2 3 1 2 1 4 ––– ––– ––– ––– ––– 1
6 Mâris Bundzens-Agnese Keiđa (Rumba) 6 5 5 4 6 5 6       1 4 ––– 6
7 Viktors Semjonovs-Baiba Zadinâne (Dance Sinks) 4 2 1 1 2 1 4 3 5 ––– ––– ––– ––– 2
8 Toms Falaďejevs-Anna Salkazanova (Lielupe) 3 4 3 5 3 6 2   1 4 ––– ––– ––– 3
9 Elvis Ceďapîters-Anastasija Dobrecova (Rçzekne) 2 6 4 2 5 4 3   2 3 5 ––– ––– 4
11 Klâvs Kantoris-Dace Apine (Rihtera deju skola) 5 3 6 6 4 3 5     2 3 5 ––– 5

Dance: R - Rumba

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
2 Andis Balbârdis-Kristîne Mahňova (Sensus) 2 1 2 2 1 2 1 3 7 ––– ––– ––– ––– 1
6 Mâris Bundzens-Agnese Keiđa (Rumba) 6 6 5 4 6 6 6       1 2 7 6
7 Viktors Semjonovs-Baiba Zadinâne (Dance Sinks) 3 4 1 1 2 1 4 3 4 ––– ––– ––– ––– 2
8 Toms Falaďejevs-Anna Salkazanova (Lielupe) 4 2 3 5 5 5 2   2 3 4 ––– ––– 4
9 Elvis Ceďapîters-Anastasija Dobrecova (Rçzekne) 1 5 4 3 3 3 3 1 1 5 ––– ––– ––– 3
11 Klâvs Kantoris-Dace Apine (Rihtera deju skola) 5 3 6 6 4 4 5     1 3 5 ––– 5

Dance: J - Jive

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
2 Andis Balbârdis-Kristîne Mahňova (Sensus) 1 1 2 1 1 2 1 5 ––– ––– ––– ––– ––– 1
6 Mâris Bundzens-Agnese Keiđa (Rumba) 4 6 5 4 5 6 6       2 4(18) ––– 6
7 Viktors Semjonovs-Baiba Zadinâne (Dance Sinks) 6 2 1 2 3 1 5 2 4 ––– ––– ––– ––– 2
8 Toms Falaďejevs-Anna Salkazanova (Lielupe) 3 5 3 5 4 4 2   1 3 5 ––– ––– 4
9 Elvis Ceďapîters-Anastasija Dobrecova (Rçzekne) 2 4 4 3 2 3 3   2 5 ––– ––– ––– 3
11 Klâvs Kantoris-Dace Apine (Rihtera deju skola) 5 3 6 6 6 5 4     1 2 4(17) ––– 5

Judges:

1-V. Abramovs (Latvija)
2-J. Arâjs (Latvija)
3-G. Briedis (Latvija)
4-V. Pavďins (Latvija)
5-V. Mironovs (Latvija)
6-A. Matjuđenko (Latvija)
7-J. Vanaga (Latvija)

Latvijas Novadu Meistarsacîkstes @ 21.04.2002

Generated by "Parquet 98"
Anrijs Vitolins