Juniori II E4 (4 dejas)

Final

Dance: W - Slow valse

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 Deniss Kuzmenko-Evija Laurena (Daugavpils) 5 3 4 2 1 6 6 1 2 3 4 ––– ––– 4
5 Andris Bçrziňđ-Jűlija Kaivâne (Dance Sinks) 1 2 1 1 4 2 3 3 5(7) ––– ––– ––– ––– 1
6 Ingus Blumbahs-Anita Bçrziňa (Sara) 6 5 3 6 6 3 5     2 2 4 ––– 6
9 Jurijs Čabans-Laima Grâve (Ziemeďvalsis) 3 4 5 4 3 4 2   1 3 6 ––– ––– 3
10 Toms Majors-Renâte Majore (Liesmiňa) 4 6 6 5 5 1 4 1 1 1 3 5 ––– 5
11 Rihards Mundhens-Zane Bârtniece (Sensus) 2 1 2 3 2 5 1 2 5(8) ––– ––– ––– ––– 2

Dance: Q - Quickstep

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 Deniss Kuzmenko-Evija Laurena (Daugavpils) 5 6 4 2 3 6 6   1 2 3 4 ––– 6
5 Andris Bçrziňđ-Jűlija Kaivâne (Dance Sinks) 1 2 1 1 1 2 2 4 ––– ––– ––– ––– ––– 1
6 Ingus Blumbahs-Anita Bçrziňa (Sara) 6 4 3 6 5 5 5     1 2 5 ––– 5
9 Jurijs Čabans-Laima Grâve (Ziemeďvalsis) 3 3 5 5 4 4 3     3 5 ––– ––– 3
10 Toms Majors-Renâte Majore (Liesmiňa) 4 5 6 4 6 1 4 1 1 1 4 ––– ––– 4
11 Rihards Mundhens-Zane Bârtniece (Sensus) 2 1 2 3 2 3 1 2 5 ––– ––– ––– ––– 2

Dance: Ch - Cha-cha-cha

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 Deniss Kuzmenko-Evija Laurena (Daugavpils) 6 2 1 2 1 5 3 2 4 ––– ––– ––– ––– 2
5 Andris Bçrziňđ-Jűlija Kaivâne (Dance Sinks) 1 3 2 1 2 1 2 3 6 ––– ––– ––– ––– 1
6 Ingus Blumbahs-Anita Bçrziňa (Sara) 3 6 4 5 4 6 6     1 3 4 ––– 6
9 Jurijs Čabans-Laima Grâve (Ziemeďvalsis) 4 4 5 6 5 3 4     1 4 ––– ––– 4
10 Toms Majors-Renâte Majore (Liesmiňa) 5 5 6 3 6 2 5   1 2 2 5 ––– 5
11 Rihards Mundhens-Zane Bârtniece (Sensus) 2 1 3 4 3 4 1 2 3 5 ––– ––– ––– 3

Dance: J - Jive

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
4 Deniss Kuzmenko-Evija Laurena (Daugavpils) 6 6 6 6 2 6 4   1 1 2 2 7 6
5 Andris Bçrziňđ-Jűlija Kaivâne (Dance Sinks) 1 2 2 1 1 1 1 5 ––– ––– ––– ––– ––– 1
6 Ingus Blumbahs-Anita Bçrziňa (Sara) 4 5 3 4 4 5 6     1 4 ––– ––– 4
9 Jurijs Čabans-Laima Grâve (Ziemeďvalsis) 5 3 5 5 6 2 3   1 3 3 6 ––– 5
10 Toms Majors-Renâte Majore (Liesmiňa) 3 4 4 3 3 3 5     4 ––– ––– ––– 3
11 Rihards Mundhens-Zane Bârtniece (Sensus) 2 1 1 2 5 4 2 2 5 ––– ––– ––– ––– 2

Judges:

1-J. Arâjs (Latvija)
2-G. Briedis (Latvija)
3-A. Heidemanis (Latvija)
4-V. Pavďins (Latvija)
5-V. Mironovs (Latvija)
6-A. Matjuđenko (Latvija)
7-J. Vanaga (Latvija)

Latvijas Novadu Meistarsacîkstes @ 21.04.2002

Generated by "Parquet 98"
Anrijs Vitolins