Juniori I E6 (6 dejas)

Final

Dance: W - Slow valse

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 Aleksandrs Kocurs-Elîna Feldmane (Sinda) 7 6 4 5 4 4 7       3 4 ––– ––– 6
5 Egîls Zeps-Madara Dubkeviča (Alianse) 1 5 6 2 2 6 4 1 3 3 4(9) 5(14) 7 ––– 4
6 Gvido Kampâns-Tatjana Fedotova (Alianse) 5 3 3 1 6 5 3 1 1 4(10) ––– ––– ––– ––– 3
13 Kalvis Sidorenkovs-Kristîne Saňňikova (Sensus) 2 4 1 6 3 1 5 2 3 4(7) ––– ––– ––– ––– 2
14 Edvîns Jaudzems-Laura Orlovska (Sikspârnis) 6 2 7 4 5 2 1 1 3 3 4(9) 5(14) 6 ––– 5
18 Andrejs Aleksçjevs-Kristîne Đtelmahere (Aura) 4 1 2 3 1 3 2 2 4 ––– ––– ––– ––– ––– 1
24 Mârtiňđ Scibor - Gurkovskis-Monta - Marija Pabrieţaitë (Triumfs) 3 7 5 7 7 7 6     1 1 2 3 7 7

Dance: V - Viennese valse

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 Aleksandrs Kocurs-Elîna Feldmane (Sinda) 5 7 3 4 5 4 6     1 3 5 ––– ––– 6
5 Egîls Zeps-Madara Dubkeviča (Alianse) 3 4 7 3 2 5 4   1 3 5(16) ––– ––– ––– 4
6 Gvido Kampâns-Tatjana Fedotova (Alianse) 4 5 4 2 4 6 3   1 2 5(17) ––– ––– ––– 5
13 Kalvis Sidorenkovs-Kristîne Saňňikova (Sensus) 1 3 2 6 7 1 5 2 3 4(7) ––– ––– ––– ––– 2
14 Edvîns Jaudzems-Laura Orlovska (Sikspârnis) 7 2 5 5 3 3 1 1 2 4(9) ––– ––– ––– ––– 3
18 Andrejs Aleksçjevs-Kristîne Đtelmahere (Aura) 2 1 1 1 1 2 2 4 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 1
24 Mârtiňđ Scibor - Gurkovskis-Monta - Marija Pabrieţaitë (Triumfs) 6 6 6 7 6 7 7           4 ––– 7

Dance: Q - Quickstep

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 Aleksandrs Kocurs-Elîna Feldmane (Sinda) 5 7 3 5 4 4 6     1 3 5 ––– ––– 6
5 Egîls Zeps-Madara Dubkeviča (Alianse) 4 2 6 2 3 5 4   2 3 5 ––– ––– ––– 4
6 Gvido Kampâns-Tatjana Fedotova (Alianse) 3 3 2 1 5 6 3 1 2 5 ––– ––– ––– ––– 3
13 Kalvis Sidorenkovs-Kristîne Saňňikova (Sensus) 2 4 4 6 6 2 5   2 2 4 ––– ––– ––– 5
14 Edvîns Jaudzems-Laura Orlovska (Sikspârnis) 7 1 5 4 2 1 1 3 4(5) 4 ––– ––– ––– ––– 2
18 Andrejs Aleksçjevs-Kristîne Đtelmahere (Aura) 1 5 1 3 1 3 2 3 4(5) 6 ––– ––– ––– ––– 1
24 Mârtiňđ Scibor - Gurkovskis-Monta - Marija Pabrieţaitë (Triumfs) 6 6 7 7 7 7 7           2 7 7

Dance: Ch - Cha-cha-cha

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 Aleksandrs Kocurs-Elîna Feldmane (Sinda) 5 4 6 7 6 2 6   1 1 2 3 6 ––– 6
5 Egîls Zeps-Madara Dubkeviča (Alianse) 4 5 3 1 4 3 4 1 1 3 6 ––– ––– ––– 3
6 Gvido Kampâns-Tatjana Fedotova (Alianse) 6 7 5 3 3 7 3     3 3 4 ––– ––– 5
13 Kalvis Sidorenkovs-Kristîne Saňňikova (Sensus) 3 6 2 6 7 1 7 1 2 3 3 3 5 ––– 7
14 Edvîns Jaudzems-Laura Orlovska (Sikspârnis) 7 2 4 4 5 5 1 1 2 2 4 ––– ––– ––– 4
18 Andrejs Aleksçjevs-Kristîne Đtelmahere (Aura) 2 1 7 2 2 4 2 1 5 ––– ––– ––– ––– ––– 1
24 Mârtiňđ Scibor - Gurkovskis-Monta - Marija Pabrieţaitë (Triumfs) 1 3 1 5 1 6 5 3 3 4 ––– ––– ––– ––– 2

Dance: R - Rumba

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 Aleksandrs Kocurs-Elîna Feldmane (Sinda) 4 5 6 6 5 2 6   1 1 2 4 ––– ––– 5
5 Egîls Zeps-Madara Dubkeviča (Alianse) 2 4 2 1 3 3 4 1 3 5 ––– ––– ––– ––– 2
6 Gvido Kampâns-Tatjana Fedotova (Alianse) 6 7 4 3 6 6 3     2 3 3 6 ––– 6
13 Kalvis Sidorenkovs-Kristîne Saňňikova (Sensus) 5 6 5 7 7 1 7 1 1 1 1 3 4 ––– 7
14 Edvîns Jaudzems-Laura Orlovska (Sikspârnis) 7 2 3 5 4 5 1 1 2 3 4 ––– ––– ––– 4
18 Andrejs Aleksçjevs-Kristîne Đtelmahere (Aura) 1 1 7 2 1 4 2 3 5 ––– ––– ––– ––– ––– 1
24 Mârtiňđ Scibor - Gurkovskis-Monta - Marija Pabrieţaitë (Triumfs) 3 3 1 4 2 7 5 1 2 4 ––– ––– ––– ––– 3

Dance: J - Jive

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 Aleksandrs Kocurs-Elîna Feldmane (Sinda) 7 6 7 7 6 3 6     1 1 1 4 ––– 7
5 Egîls Zeps-Madara Dubkeviča (Alianse) 2 2 2 2 2 2 3   6 ––– ––– ––– ––– ––– 2
6 Gvido Kampâns-Tatjana Fedotova (Alianse) 6 7 4 4 5 6 4       3 4(17) ––– ––– 6
13 Kalvis Sidorenkovs-Kristîne Saňňikova (Sensus) 4 5 5 6 7 1 7 1 1 1 2 4(15) ––– ––– 5
14 Edvîns Jaudzems-Laura Orlovska (Sikspârnis) 5 1 3 5 4 5 2 1 2 3 4 ––– ––– ––– 4
18 Andrejs Aleksçjevs-Kristîne Đtelmahere (Aura) 1 4 6 1 1 4 1 4 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 1
24 Mârtiňđ Scibor - Gurkovskis-Monta - Marija Pabrieţaitë (Triumfs) 3 3 1 3 3 7 5 1 1 5 ––– ––– ––– ––– 3

Judges:

1-J. Arâjs (Latvija)
2-A. Heidemanis (Latvija)
3-V. Pavďins (Latvija)
4-V. Mironovs (Latvija)
5-E. Đmagris (Latvija)
6-A. Matjuđenko (Latvija)
7-J. Vanaga (Latvija)

Latvijas Novadu Meistarsacîkstes @ 21.04.2002

Generated by "Parquet 98"
Anrijs Vitolins