Jaunieđi D (8 dejas)

Final

Dance: W - Slow valse

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
22 Agnis Birznieks-Karîna Kronberga (Aizputes SDK) 4 3 3 5 5 4 2   1 3 5 ––– ––– 5
23 Gatis Đíietnieks-Agnese Lapenas (Aizputes SDK) 2 2 6 6 2 3 6   3 4(9) ––– ––– ––– 3
24 Gatis Alhimovičs-Guna Bçrziňa (Rumba) 6 6 1 3 6 5 5 1 1 2 2 4 ––– 6
27 Sergejs Đapovalovs-Kristîne Đkinča (Rçzekne) 5 4 4 1 1 1 4 3 3 3 6 ––– ––– 4
28 Denis Voronovs-Evita Vçvere (Triumfs) 1 5 2 2 4 2 3 1 4 ––– ––– ––– ––– 1
29 Kaspars Greckis-Laila Mitčenko (Viva) 3 1 5 4 3 6 1 2 2 4(8) ––– ––– ––– 2

Dance: T - Tango

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
22 Agnis Birznieks-Karîna Kronberga (Aizputes SDK) 5 5 3 3 4 5 2   1 3 4 ––– ––– 4
23 Gatis Đíietnieks-Agnese Lapenas (Aizputes SDK) 4 2 6 6 3 6 6   1 2 3 3 7 6
24 Gatis Alhimovičs-Guna Bçrziňa (Rumba) 6 6 4 4 6 3 5     1 3 4 ––– 5
27 Sergejs Đapovalovs-Kristîne Đkinča (Rçzekne) 2 4 5 1 1 2 3 2 4(6) 5(9) 6(13) 7(18) 7(18) 3
28 Denis Voronovs-Evita Vçvere (Triumfs) 1 3 1 2 5 1 4 3 4(5) ––– ––– ––– ––– 1
29 Kaspars Greckis-Laila Mitčenko (Viva) 3 1 2 5 2 4 1 2 4(6) 5(9) 6(13) 7(18) 7(18) 3

Dance: V - Viennese valse

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
22 Agnis Birznieks-Karîna Kronberga (Aizputes SDK) 6 6 3 5 2 5 2   2 3 3 5 ––– 6
23 Gatis Đíietnieks-Agnese Lapenas (Aizputes SDK) 4 1 6 6 4 2 6 1 2 2 4(11) ––– ––– 4
24 Gatis Alhimovičs-Guna Bçrziňa (Rumba) 5 5 2 3 6 3 4   1 3 4(12) ––– ––– 5
27 Sergejs Đapovalovs-Kristîne Đkinča (Rçzekne) 1 2 4 2 1 6 5 2 4(6) ––– ––– ––– ––– 2
28 Denis Voronovs-Evita Vçvere (Triumfs) 2 4 1 1 5 1 3 3 4(5) ––– ––– ––– ––– 1
29 Kaspars Greckis-Laila Mitčenko (Viva) 3 3 5 4 3 4 1 1 1 4 ––– ––– ––– 3

Dance: Q - Quickstep

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
22 Agnis Birznieks-Karîna Kronberga (Aizputes SDK) 4 5 3 4 3 5 2   1 3 5(16) ––– ––– 5
23 Gatis Đíietnieks-Agnese Lapenas (Aizputes SDK) 5 1 6 6 4 3 6 1 1 2 3 4 ––– 6
24 Gatis Alhimovičs-Guna Bçrziňa (Rumba) 3 6 1 2 6 2 5 1 3 4 ––– ––– ––– 3
27 Sergejs Đapovalovs-Kristîne Đkinča (Rçzekne) 6 3 4 3 1 6 4 1 1 3 5(15) ––– ––– 4
28 Denis Voronovs-Evita Vçvere (Triumfs) 2 4 2 1 5 1 3 2 4(6) 5 ––– ––– ––– 1
29 Kaspars Greckis-Laila Mitčenko (Viva) 1 2 5 5 2 4 1 2 4(6) 4 ––– ––– ––– 2

Dance: S - Samba

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
22 Agnis Birznieks-Karîna Kronberga (Aizputes SDK) 5 5 3 4 6 2 5   1 2 3 6 ––– 5
23 Gatis Đíietnieks-Agnese Lapenas (Aizputes SDK) 4 3 5 5 2 4 6   1 2 4 ––– ––– 4
24 Gatis Alhimovičs-Guna Bçrziňa (Rumba) 6 4 6 6 5 6 4       2 3 7 6
27 Sergejs Đapovalovs-Kristîne Đkinča (Rçzekne) 3 2 4 2 4 1 3 1 3 5 ––– ––– ––– 3
28 Denis Voronovs-Evita Vçvere (Triumfs) 2 6 2 1 3 5 2 1 4 ––– ––– ––– ––– 2
29 Kaspars Greckis-Laila Mitčenko (Viva) 1 1 1 3 1 3 1 5 ––– ––– ––– ––– ––– 1

Dance: Ch - Cha-cha-cha

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
22 Agnis Birznieks-Karîna Kronberga (Aizputes SDK) 5 4 3 4 5 2 4   1 2 5 ––– ––– 4
23 Gatis Đíietnieks-Agnese Lapenas (Aizputes SDK) 4 2 5 5 3 3 6   1 3 4 ––– ––– 5
24 Gatis Alhimovičs-Guna Bçrziňa (Rumba) 6 5 6 6 6 5 5         3 7 6
27 Sergejs Đapovalovs-Kristîne Đkinča (Rçzekne) 2 3 4 2 4 1 3 1 3 5(11) ––– ––– ––– 2
28 Denis Voronovs-Evita Vçvere (Triumfs) 3 6 2 3 2 4 2   3 5(12) ––– ––– ––– 3
29 Kaspars Greckis-Laila Mitčenko (Viva) 1 1 1 1 1 6 1 6 ––– ––– ––– ––– ––– 1

Dance: R - Rumba

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
22 Agnis Birznieks-Karîna Kronberga (Aizputes SDK) 5 6 3 4 6 4 5     1 3 5(21) ––– 6
23 Gatis Đíietnieks-Agnese Lapenas (Aizputes SDK) 3 2 5 6 4 5 6   1 2 3 5(19) ––– 4
24 Gatis Alhimovičs-Guna Bçrziňa (Rumba) 6 3 6 5 5 3 4     2 3 5(20) ––– 5
27 Sergejs Đapovalovs-Kristîne Đkinča (Rçzekne) 2 4 4 1 3 1 3 2 3 5 ––– ––– ––– 2
28 Denis Voronovs-Evita Vçvere (Triumfs) 4 5 2 3 2 6 2   3 4 ––– ––– ––– 3
29 Kaspars Greckis-Laila Mitčenko (Viva) 1 1 1 2 1 2 1 5 ––– ––– ––– ––– ––– 1

Dance: J - Jive

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
22 Agnis Birznieks-Karîna Kronberga (Aizputes SDK) 5 6 4 3 6 2 6   1 2 3 4 ––– 6
23 Gatis Đíietnieks-Agnese Lapenas (Aizputes SDK) 4 3 5 6 3 3 5     3 4 ––– ––– 4
24 Gatis Alhimovičs-Guna Bçrziňa (Rumba) 6 5 6 5 4 5 4       2 5 ––– 5
27 Sergejs Đapovalovs-Kristîne Đkinča (Rçzekne) 2 2 3 1 1 4 3 2 4 ––– ––– ––– ––– 2
28 Denis Voronovs-Evita Vçvere (Triumfs) 3 4 2 4 2 6 2   3 4 ––– ––– ––– 3
29 Kaspars Greckis-Laila Mitčenko (Viva) 1 1 1 2 5 1 1 5 ––– ––– ––– ––– ––– 1

Judges:

1-V. Abramovs (Latvija)
2-J. Arâjs (Latvija)
3-G. Briedis (Latvija)
4-A. Heidemanis (Latvija)
5-V. Pavďins (Latvija)
6-V. Mironovs (Latvija)
7-A. Matjuđenko (Latvija)

Latvijas Novadu Meistarsacîkstes @ 21.04.2002

Generated by "Parquet 98"
Anrijs Vitolins