Bçrni II E4 (4 dejas)

Final

Dance: W - Slow valse

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
4 Artűrs Jurgelâns-Silva Kaigorodova (Sikspârnis) 2 5 3 4 5 1 3 1 2 4 ––– ––– ––– ––– ––– 2
5 Rihards Bergs-Jana Pavlova (Astra) 4 4 6 3 3 2 7   1 3 5 ––– ––– ––– ––– 3
10 Jânis Rozîte-Liene Tribocka (Dance Sinks) 7 6 5 6 1 3 6 1 1 2 2 3 6 ––– ––– 6
12 Edijs Kunigs-Tanita Elksne (Liesmiňa) 6 7 8 5 6 4 4       2 3 5 ––– ––– 7
19 Aleksandrs Konovâlovs-Jekaterina Deňisova (Aurum-forte) 5 2 7 2 7 7 2   3 3 3 4(11) ––– ––– ––– 4
31 Vasîlijs Halameida-Elîna Casno (Olaine) 8 8 2 8 4 8 8   1 1 2 2 2 2 7 8
42 Oďegs Isajevs-Vanda Gibovska (Vita) 3 3 4 7 8 6 5     2 3 4(15) ––– ––– ––– 5
48 Juris Ţevňenko-Anda Íikute (Zemgale) 1 1 1 1 2 5 1 5 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 1

Dance: Q - Quickstep

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
4 Artűrs Jurgelâns-Silva Kaigorodova (Sikspârnis) 3 2 1 3 1 1 2 3 5 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 2
5 Rihards Bergs-Jana Pavlova (Astra) 7 4 6 2 4 4 7   1 1 4 ––– ––– ––– ––– 3
10 Jânis Rozîte-Liene Tribocka (Dance Sinks) 8 6 2 5 3 3 5   1 3 3 5(18) ––– ––– ––– 4
12 Edijs Kunigs-Tanita Elksne (Liesmiňa) 5 7 8 6 8 6 6         1 4 ––– ––– 7
19 Aleksandrs Konovâlovs-Jekaterina Deňisova (Aurum-forte) 2 5 7 4 7 8 4   1 1 3 4 ––– ––– ––– 6
31 Vasîlijs Halameida-Elîna Casno (Olaine) 6 8 4 8 5 7 8       1 2 3 4 ––– 8
42 Oďegs Isajevs-Vanda Gibovska (Vita) 4 3 5 7 6 5 3     2 3 5(20) ––– ––– ––– 5
48 Juris Ţevňenko-Anda Íikute (Zemgale) 1 1 3 1 2 2 1 4 ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 1

Dance: Ch - Cha-cha-cha

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
4 Artűrs Jurgelâns-Silva Kaigorodova (Sikspârnis) 2 4 2 7 3 1 7 1 3 4(8) ––– ––– ––– ––– ––– 1
5 Rihards Bergs-Jana Pavlova (Astra) 5 7 8 8 6 2 8   1 1 1 2 3 4 ––– 8
10 Jânis Rozîte-Liene Tribocka (Dance Sinks) 6 6 1 3 4 3 2 1 2 4(9) ––– ––– ––– ––– ––– 2
12 Edijs Kunigs-Tanita Elksne (Liesmiňa) 4 8 7 6 2 7 4   1 1 3 3 4 ––– ––– 7
19 Aleksandrs Konovâlovs-Jekaterina Deňisova (Aurum-forte) 3 3 6 2 5 5 3   1 4(11) ––– ––– ––– ––– ––– 3
31 Vasîlijs Halameida-Elîna Casno (Olaine) 8 2 3 5 7 8 5   1 2 2 4 ––– ––– ––– 6
42 Oďegs Isajevs-Vanda Gibovska (Vita) 1 5 5 4 8 6 1 2 2 2 3 5 ––– ––– ––– 5
48 Juris Ţevňenko-Anda Íikute (Zemgale) 7 1 4 1 1 4 6 3 3 3 5 ––– ––– ––– ––– 4

Dance: J - Jive

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
4 Artűrs Jurgelâns-Silva Kaigorodova (Sikspârnis) 4 2 2 6 4 3 3   2 4 ––– ––– ––– ––– ––– 2
5 Rihards Bergs-Jana Pavlova (Astra) 5 7 8 8 8 2 8   1 1 1 2 2 3 7 8
10 Jânis Rozîte-Liene Tribocka (Dance Sinks) 6 6 1 4 6 1 7 2 2 2 3 3 6 ––– ––– 6
12 Edijs Kunigs-Tanita Elksne (Liesmiňa) 3 8 4 5 1 7 5 1 1 2 3 5 ––– ––– ––– 5
19 Aleksandrs Konovâlovs-Jekaterina Deňisova (Aurum-forte) 8 3 7 2 3 5 4   1 3 4(12) ––– ––– ––– ––– 4
31 Vasîlijs Halameida-Elîna Casno (Olaine) 7 5 5 7 5 8 6         3 4 ––– ––– 7
42 Oďegs Isajevs-Vanda Gibovska (Vita) 1 4 6 3 7 6 1 2 2 3 4(9) ––– ––– ––– ––– 3
48 Juris Ţevňenko-Anda Íikute (Zemgale) 2 1 3 1 2 4 2 2 5 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 1

Judges:

1-J. Arâjs (Latvija)
2-G. Briedis (Latvija)
3-A. Heidemanis (Latvija)
4-V. Pavďins (Latvija)
5-V. Mironovs (Latvija)
6-A. Matjuđenko (Latvija)
7-J. Vanaga (Latvija)

Latvijas Novadu Meistarsacîkstes @ 21.04.2002

Generated by "Parquet 98"
Anrijs Vitolins