Bçrni I E4 (4 dejas)

Final

Dance: W - Slow valse

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
40 Româns Arhipovs-Anita Sudňika (Rçzekne) 5 1 3 1 1 3 3 3 3 6 ––– ––– ––– 3
44 Aleksandrs Macanovs-Alîse Miďkeviča (Olaine) 6 6 5 6 4 5 4       2 4(18) ––– 5
45 Kristiâns Čerňevičs-Laura Butkus (Liesmiňa) 3 3 1 3 6 4 5 1 1 4 ––– ––– ––– 4
46 Edgars Haks-Ilze Sîmane (Raunas vsk.) 4 5 6 5 5 6 6       1 4(19) ––– 6
47 Artűrs Freimanis-Zelma Nasteviča (Lielupe) 2 4 2 4 3 2 1 1 4 ––– ––– ––– ––– 2
48 Dainis Jackçvičs-Eva Lavrinoviča (Daugavpils) 1 2 4 2 2 1 2 2 6 ––– ––– ––– ––– 1

Dance: Q - Quickstep

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
40 Româns Arhipovs-Anita Sudňika (Rçzekne) 6 3 4 1 1 2 2 2 4 ––– ––– ––– ––– 2
44 Aleksandrs Macanovs-Alîse Miďkeviča (Olaine) 5 6 5 5 3 5 6     1 1 5 ––– 5
45 Kristiâns Čerňevičs-Laura Butkus (Liesmiňa) 2 2 3 3 6 4 3   2 5 ––– ––– ––– 3
46 Edgars Haks-Ilze Sîmane (Raunas vsk.) 4 5 6 6 5 6 5       1 4 ––– 6
47 Artűrs Freimanis-Zelma Nasteviča (Lielupe) 3 4 2 4 4 3 4   1 3 7 ––– ––– 4
48 Dainis Jackçvičs-Eva Lavrinoviča (Daugavpils) 1 1 1 2 2 1 1 5 ––– ––– ––– ––– ––– 1

Dance: Ch - Cha-cha-cha

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
40 Româns Arhipovs-Anita Sudňika (Rçzekne) 3 4 3 2 1 1 1 3 4(5) ––– ––– ––– ––– 2
44 Aleksandrs Macanovs-Alîse Miďkeviča (Olaine) 4 5 6 6 3 5 5     1 2 5(22) 7(34) 5
45 Kristiâns Čerňevičs-Laura Butkus (Liesmiňa) 5 6 5 4 6 4 4       3 5(22) 7(34) 5
46 Edgars Haks-Ilze Sîmane (Raunas vsk.) 6 2 4 5 5 6 6   1 1 2 4 ––– 6
47 Artűrs Freimanis-Zelma Nasteviča (Lielupe) 2 1 1 3 4 2 2 2 5 ––– ––– ––– ––– 1
48 Dainis Jackçvičs-Eva Lavrinoviča (Daugavpils) 1 3 2 1 2 3 3 2 4(6) ––– ––– ––– ––– 3

Dance: J - Jive

Num Couple Judges Scating sums Place
A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
40 Româns Arhipovs-Anita Sudňika (Rçzekne) 4 2 2 2 2 1 3 1 5 ––– ––– ––– ––– 2
44 Aleksandrs Macanovs-Alîse Miďkeviča (Olaine) 3 4 4 5 4 5 4     1 5 ––– ––– 4
45 Kristiâns Čerňevičs-Laura Butkus (Liesmiňa) 5 6 5 4 6 4 5       2 5 ––– 5
46 Edgars Haks-Ilze Sîmane (Raunas vsk.) 6 3 6 6 5 6 6     1 1 2 7 6
47 Artűrs Freimanis-Zelma Nasteviča (Lielupe) 2 1 3 3 3 3 2 1 3 7 ––– ––– ––– 3
48 Dainis Jackçvičs-Eva Lavrinoviča (Daugavpils) 1 5 1 1 1 2 1 5 ––– ––– ––– ––– ––– 1

Judges:

1-J. Arâjs (Latvija)
2-G. Briedis (Latvija)
3-A. Heidemanis (Latvija)
4-V. Pavďins (Latvija)
5-V. Mironovs (Latvija)
6-A. Matjuđenko (Latvija)
7-J. Vanaga (Latvija)

Latvijas Novadu Meistarsacîkstes @ 21.04.2002

Generated by "Parquet 98"
Anrijs Vitolins